Πρόγραμμα Άνοιας

"Άνοια στο Σπίτι"

illustration via lillarogers.com
 Πρόκειται για ένα καινοτόμο θεραπευτικό πρόγραμμα που στοχεύει στην αντιμετώπιση των γνωστικών διαταραχών που προκύπτουν στα πρώτα στάδια των ανοϊκών συνδρόμων. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:
 
 • αξιολόγηση γλωσσικής και γνωστικής κατάστασης του ασθενούς
 • αξιολόγηση σίτισης και κατάποσης του ασθενούς
 • εφαρμογή εξατομικευμένου προγράμματος λογοθεραπευτικής παρέμβασης
 • οργάνωση σπιτιού/ χώρου διαμονής/ περιβάλλοντος
 • εκπαίδευση, εποπτεία, καθοδήγηση φροντιστή
 • εφαρμογή κατάλληλων εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας (εφόσον κρίνεται απαραίτητο)
 • συμβουλευτική στις διαταραχές επικοινωνίας
 • ψυχολογική στήριξη οικογένειας
 • άμεση συνεργασία και τακτική επικοινωνία με ειδικούς/ ιατρούς που παρακολουθούν τον ασθενή
 • δυνατότητα ένταξης του ασθενή σε ομαδικό πρόγραμμα μνήμης και γλώσσας

...και στοχεύει
 • στην πρώιμη παρέμβαση
 • στην ενίσχυση των γλωσσικών και γνωστικών ικανοτήτων
 • στην όσο δυνατόν πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση γλωσσικών και γνωστικών διαταραχών
 • στην πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση διαταραχών σίτισης και κατάποσης 
 • στην λειτουργική επικοινωνία μεταξύ φροντιστή-ασθενή
 • στην ενημέρωση και στήριξη των φροντιστών
 • στην εκπαίδευση των φροντιστών
 • στη διατήρηση ενός ασφαλούς και λειτουργικού τρόπου ζωής του ασθενή
 • στη διατήρηση της ποιότητας ζωής και κοινωνικών σχέσεων
 • στην άμεση και συχνή επαφή της οικογένειας με ειδικούς
 • στην αντιμετώπιση προβλημάτων καθημερινότητας

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε:
Ευαγγελία Δ. Σούπη
Λογοθεραπεύτρια
Κομνηνών 39 και Χασιώτη
Τηλ. 2651023003
Ιωάννινα
evageliasoupi@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου